αντίστροφος

Μεταφράσεις

αντίστροφος

(a'ndistrofos) αρσενικό

αντίστροφη

(a'ndistrofi) θηλυκό

αντίστροφο

inverse, reverse (a'ndistrofo) ουδέτερο
επίθετο
ανάποδος κατά την αντίστροφη φορά
μέτρηση προς το μηδέν
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close