αντίσωμα

Μεταφράσεις

αντίσωμα

antibody

αντίσωμα

anticorps

αντίσωμα

protilátka

αντίσωμα

antistof

αντίσωμα

Antikörper

αντίσωμα

anticuerpo

αντίσωμα

vasta-aine

αντίσωμα

antitijelo

αντίσωμα

anticorpo

αντίσωμα

抗体

αντίσωμα

항체

αντίσωμα

antistof

αντίσωμα

antistoff

αντίσωμα

przeciwciało

αντίσωμα

anticorpo

αντίσωμα

антитело

αντίσωμα

antikropp

αντίσωμα

แอนติบอดี

αντίσωμα

antikor

αντίσωμα

kháng thể

αντίσωμα

抗体
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close