αντίτιμο

Μεταφράσεις

αντίτιμο

cost, price, fee, worthcoût, prix, valeurقِيمَةhodnotaværdWertvalía, valorarvovrijednostvalore資産가치waardeverdiwartyvalorценностьvärdeมูลค่าdeğergiá trị价值 (a'nditimo)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. αξία το ακριβές αντίτιμο σε ευρώ
2. μεταφορικά τίμημα το αντίτιμο της ελευθερίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close