αντίτυπο

Μεταφράσεις

αντίτυπο

copy, replicacopieنُسْخَةvýtiskeksemplarKopieejemplarkappaleprimjerakcopia原稿원고kopieavskriftmaszynopiscópiaэкземплярmanuskriptฉบับสำเนาkopyavăn bản副本копие (a'nditipo)
ουσιαστικό ουδέτερο
κάθε αντίγραφο έκδοσης βιβλίο τυπωμένο σε χίλια αντίτυπα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close