αντίφαση

Μεταφράσεις

αντίφαση

contradiction, paradoxcontradictionتَنَاقُضrozpormodsigelseWiderspruchcontradicciónristiriitakontradikcijacontraddizione反駁반박tegenspraakmotsigelsezaprzeczeniecontradiçãoпротиворечиеmotsägelseความขัดแย้งçelişkisự mâu thuẫn矛盾סתירה矛盾противоречие (a'ndifasi)
ουσιαστικό θηλυκό
παράλογη αντίθεση Δε στέκει αυτή η ιστορία, υπάρχει μια αντίφαση.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close