ανταλλαγή

Μεταφράσεις

ανταλλαγή

barter, exchangeéchangeتبادل (andala'ʝi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. το να δίνεις κτ όταν παίρνεις κτ άλλο ανταλλαγή ρούχων
2. μεταφορικά η επικοινωνία ανταλλαγές απόψεων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close