ανταμείβω

Μεταφράσεις

ανταμείβω

repay (anda'mivo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
επιβραβεύω ανταμείβω κπ για τις προσπάθειές του
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close