αντανακλαστικά

Μεταφράσεις

αντανακλαστικά

(andanaklasti'ka)
ουσιαστικό ουδέτερο πληθυντικός
αυτοματισμός καλά κακά αντανακλαστικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close