αντανακλαστικό

Μεταφράσεις

αντανακλαστικό

رَدٌّ فِعْلٌ تِلْقائيّ

αντανακλαστικό

reflex

αντανακλαστικό

refleks

αντανακλαστικό

Reflex

αντανακλαστικό

reflex

αντανακλαστικό

reflejo

αντανακλαστικό

refleksi

αντανακλαστικό

réflexe

αντανακλαστικό

refleks

αντανακλαστικό

riflesso

αντανακλαστικό

反射作用

αντανακλαστικό

반사 행동

αντανακλαστικό

reflex

αντανακλαστικό

refleks

αντανακλαστικό

odbicie

αντανακλαστικό

reflexo

αντανακλαστικό

рефлекс

αντανακλαστικό

reflex

αντανακλαστικό

การกระทำโดยอัตโนมัติ

αντανακλαστικό

refleks

αντανακλαστικό

phản xạ

αντανακλαστικό

反射
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close