αντανακλώ

Μεταφράσεις

αντανακλώ

reflectrefléterيَعْكِسodrážetreflekterereflektierenreflejarheijastaaodrazitiriflettere反射する반사하다weerspiegelenreflektereodbićrefletirотражатьtänka överสะท้อนกลับyansıtmakphản chiếu反射 (andana'klo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
προκαλώ αντανάκλαση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close