αντανακλώμαι

Μεταφράσεις

αντανακλώμαι

(andana'klome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
κάνω αντανάκλαση Το φως αντανακλάται στο τζάμι.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close