ανταποδίνω

Μεταφράσεις

ανταποδίνω

reciprocate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close