αντεπίθεση

Μεταφράσεις

αντεπίθεση

counter-attack, counter-offensive, break

αντεπίθεση

contre-attaque

αντεπίθεση

контратака
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close