αντεπαναστατικός

Μεταφράσεις

αντεπαναστατικός

contre-revolutionnaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close