αντεπεξέρχομαι

Μεταφράσεις

αντεπεξέρχομαι

cope, manage (andepe'kserxome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
τα βγάζω πέρα αντεπεξέρχομαι στην οικονομική κρίση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close