αντιαισθητικός

(προωθήθηκε από αντιαισθητικό)
Μεταφράσεις

αντιαισθητικός

(andiesθiti'kos) αρσενικό

αντιαισθητική

(andiesθiti'ci) θηλυκό

αντιαισθητικό

(andiesθiti'ko) ουδέτερο
επίθετο
αισθητικά δυσάρεστος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close