αντιβασιλέας

Μεταφράσεις

αντιβασιλέας

regent

αντιβασιλέας

régent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close