αντιγραφή

Μεταφράσεις

αντιγραφή

copyingrecopiagecopiaкопиеنسخةコピーสำเนา복사 (andiɣra'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. αναπαραγωγή κειμένου κάνω αντιγραφή
2. απομίμηση αντιγραφή μοντέλου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close