αντιδημοκρατικός

Μεταφράσεις

αντιδημοκρατικός

antidemocratic, undemocratic

αντιδημοκρατικός

antidémocratique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close