αντιδιαστολή

Μεταφράσεις

αντιδιαστολή

contrast, differentiation, juxtaposition

αντιδιαστολή

contraste
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close