αντιδραστήρας

Μεταφράσεις

αντιδραστήρας

reactor

αντιδραστήρας

réacteur

αντιδραστήρας

مُفَاعِل

αντιδραστήρας

reaktor

αντιδραστήρας

reaktor

αντιδραστήρας

Reaktor

αντιδραστήρας

reactor

αντιδραστήρας

reaktori

αντιδραστήρας

reaktor

αντιδραστήρας

reattore

αντιδραστήρας

原子炉

αντιδραστήρας

원자로

αντιδραστήρας

kernreactor

αντιδραστήρας

reaktor

αντιδραστήρας

reaktor

αντιδραστήρας

reator

αντιδραστήρας

реактор

αντιδραστήρας

reaktor

αντιδραστήρας

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

αντιδραστήρας

reaktör

αντιδραστήρας

lò phản ứng

αντιδραστήρας

反应堆
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close