αντιζηλία

Μεταφράσεις

αντιζηλία

rivalryالتنافس競爭rivaliseringrivalitérivaliteitrywalizacjaсоперничествоRivalitätrivalidadeсъперничествоrivalidad竞争rivalitàיריבות (andizi'lia)
ουσιαστικό θηλυκό
ανταγωνισμός
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close