αντιηλεκτρόνιο

Μεταφράσεις

αντιηλεκτρόνιο

positron

αντιηλεκτρόνιο

positon, positron
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close