αντίθετα

(προωθήθηκε από αντιθέτως)
Μεταφράσεις

αντίθετα

(a'ndiθeta)

αντιθέτως

au contraire, contrairement (andi'θetos)
επίρρημα
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close