αντικατοπρίζω

Μεταφράσεις

αντικατοπρίζω

(andikatop'trizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αντανακλώ
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close