αντικατοπτρίζομαι

Μεταφράσεις

αντικατοπτρίζομαι

(andikatop'trizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
αντανακλώμαι
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close