αντικατοπτρίζω

Μεταφράσεις

αντικατοπτρίζω

refléter

αντικατοπτρίζω

mirror, reflect
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close