αντικατοπτρισμός

Μεταφράσεις

αντικατοπτρισμός

mirage, reflectionréflexion (andikatoptri'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό φυσική
αντανάκλαση
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close