αντικειμένο

Μεταφράσεις

αντικειμένο

شَيّءٌ

αντικειμένο

předmět

αντικειμένο

objekt

αντικειμένο

Gegenstand

αντικειμένο

object

αντικειμένο

objeto

αντικειμένο

esine

αντικειμένο

objet

αντικειμένο

predmet

αντικειμένο

oggetto

αντικειμένο

αντικειμένο

물체

αντικειμένο

object

αντικειμένο

gjenstand

αντικειμένο

przedmiot

αντικειμένο

objeto

αντικειμένο

предмет

αντικειμένο

objekt

αντικειμένο

วัตถุสิ่งของ

αντικειμένο

nesne

αντικειμένο

vật thể

αντικειμένο

物体
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close