αντικειμενικά

Μεταφράσεις

αντικειμενικά

objectively

αντικειμενικά

objektive

αντικειμενικά

objectivement
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close