αντικειμενικός

Μεταφράσεις

αντικειμενικός

(andicimeni'kos) αρσενικό

αντικειμενική

(andicimeni'ci) θηλυκό

αντικειμενικό

objectivecílcelobjetivoobjectivo目标obiettivomålobjectif목표الهدفวัตถุประสงค์цель目標Ziel (andicimeni'ko) ουδέτερο
επίθετο
1. δίκαιος αντικειμενικά κριτήρια
2. που αποτελεί στόχο ο αντικειμενικός σκοπός
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close