αντικειμενοστρεφής

Μεταφράσεις

αντικειμενοστρεφής

object-oriented
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close