αντικρινός

Μεταφράσεις

αντικρινός

(andikri'nos) αρσενικό

αντικρινή

(andikri'ni) θηλυκό

αντικρινό

(andikri'no) ουδέτερο
επίθετο
απέναντι το αντικρινό σπίτι η αντικρινή όχθη
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close