αντιλέγω

Μεταφράσεις

αντιλέγω

contradict
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close