αντιλαμβάνομαι

Μεταφράσεις

αντιλαμβάνομαι

appreciate, notice, perceiveРазбирам (andilaŋ'vanome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
1. καταλαβαίνω αντιλαμβάνομαι τι μου λένε Αντιλήφθηκα ότι έλεγες ψέματα.
2. συναισθάνομαι, διαισθάνομαι αντιλαμβάνομαι τον κίνδυνο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close