αντιμετώπιση

Μεταφράσεις

αντιμετώπιση

confrontation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close