αντιμιλάω

Μεταφράσεις

αντιμιλάω

(andimi'lao)

αντιμιλώ

(andimi'lo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
αυθαδιάζω Τολμάς να μου αντιμιλάς!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close