αντιξοότητα

Μεταφράσεις

αντιξοότητα

adversité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close