αντιπαθής

Μεταφράσεις

αντιπαθής

(andipa'θis) αρσενικό-θηλυκό

αντιπαθές

(andipa'θes) ουδέτερο
επίθετο
αντιπαθητικός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close