αντιπαράδειγμα

Μεταφράσεις

αντιπαράδειγμα

counterexample
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close