αντιπαράθεση

Μεταφράσεις

αντιπαράθεση

konfrontoconfrontationclash, contest, juxtapositioncontrovérsiakiistacontroversia論争Kontrowersjecontroverse争议Kontroverse爭議спорKontroverzeالجدل (andipa'raθesi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. αντίθεση, σύγκρουση αντιπαράθεση ιδεών
2. σύγκριση αντιπαράθεση δύο μεθόδων
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close