αντιπαραγωγικός

Μεταφράσεις

αντιπαραγωγικός

counterproductive
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close