αντιπληθωρισμός

Μεταφράσεις

αντιπληθωρισμός

déflation
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close