αντιποιητικός

Μεταφράσεις

αντιποιητικός

antipoétique
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close