αντιπολιτευτικός

Μεταφράσεις

αντιπολιτευτικός

oppositional

αντιπολιτευτικός

opozicia

αντιπολιτευτικός

opposition
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close