αντιπρόταση

Μεταφράσεις

αντιπρόταση

counteroffer
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close