αντισεισμικός

(προωθήθηκε από αντισεισμική)
Μεταφράσεις

αντισεισμικός

(andisizmi'kos) αρσενικό

αντισεισμική

(andisizmi'ci) θηλυκό

αντισεισμικό

antisismique, parasismique地震地震지진地震 (andisizmi'ko) ουδέτερο
επίθετο
που αντέχει σε σεισμό ή που προστατεύει από σεισμό αντισεισμική κατασκευή
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close