αντισηπτικός

(προωθήθηκε από αντισηπτική)
Μεταφράσεις

αντισηπτικός

(andisipti'kos) αρσενικό

αντισηπτική

(andisipti'ci) θηλυκό

αντισηπτικό

antisepticantiseptique (andisipti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που απολυμαίνει
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close