αντιστασιακός

Μεταφράσεις

αντιστασιακός

resistor
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close