αντιστοιχία

Μεταφράσεις

αντιστοιχία

correspondencecorrespondance (andisti'çia)
ουσιαστικό θηλυκό
αναλογία η αντιστοιχία όρων βάζω σε αντιστοιχία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close